[Update] Long Son Petrochemical Project Sep-2019

Tới thời điểm ngày 14.9.2019, dự án hóa dầu Long Sơn vẫn diễn ra khẩn trương để kịp tiến độ đi vào hoạt động thương mại vào cuối năm 2023

Nhà thầu POSCO đang tích cực hoàn thành san lấp mặt bằng để bàn giao cho các đơn vị nhà thầu dự kiến sẽ bắt đầu giai đoạn Construction vào cuối tháng 10/2019. Các nhà thầu sẽ triển khai đồng bộ từ tháng 1/2020.

Hiện tại đang có khoảng 2,000 lao động đang làm việc tại công trường dự án. Giai đoạn cao điểm, dự án sẽ thu hút khoảng 15,000 – 20,000 lao động

Nhà thầu khẩn trương san lấp mặt bằng để bàn giao cho các đơn vị xây dựng kịp tiến độ triển khai

Vật tư được chuyển đến công trường

Tập thể dục buổi sáng, trước khi bắt đầu công việc tại công trường