Dung Quất mở rộng có thể đấu thầu EPC vào quý 1/2020

Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn cho hay ngày 27-2-2019, Bộ TN&MT đã chính thức phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Đây là mốc tiến độ quan trọng, là cơ sở pháp lý để Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn phê duyệt nội dung thiết kế FEED và đẩy nhanh tiến độ thu xếp vốn; tiến hành đấu thầu EPC

Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Các nhà thầu tiềm năng cho dự án bao gồm JGC Nhật Bản, Technip Malaysia, SK Hàn Quốc, GS Hàn Quốc.

Dự kiến gói thầu EPC sẽ được tổ chức đấu giá vào quý 1 năm 2020, tiến độ song song với dự án Cá Voi Xanh của nhà điều hành ExxonMobil.

Dự án mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất có tổng vốn đầu tư 1,82 tỷ USD.

 

Tham khảo: FB

Hubport Technology Company Limited.