[Update] Long Son Petrochemical Project Aug-2020

Dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam (Hóa dầu Long Sơn) đang bước vào giai đoạn cao điểm, nhằm đạt được tiến độ chung của dự án, dự kiến đi vào vận hành vào năm 2023.

Hiện nay các gói thầu đã được triển khai song song, kết cấu khung dầm đã gần như hoàn thành, chuẩn bị cho giai đoạn lắp đặt cơ khí, thiết bị, …

Ảnh nguồn facebook