Intrincicaly Safe Camera

Intrincicaly Safe Camera là loại camera được thiết kế đặc biệt sử dụng trong các khu vực dễ cháy nổ trong các nhà máy khí hóa chất, lọc hóa dầu,…, giúp ích cho việc ghi lại hình ảnh tại hiện trường, cũng như hỗ trợ liên lạc với phòng điều kiển.

Camera an toàn có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng đặc biệt là thương hiệu Pixavi và Ecom