Rockwool wire mesh / Bông khoáng cách nhiệt

Bông khoáng cách nhiệt được sử dụng để che các bộ phận có nhiệt độ cao rtrong quá trình hoạt động, giúp cho an toàn trong quá trình vận hành và giữ nhiệt

Mọi thông tin về xin liên hệ:

Hubport technology Company Limited
Address: 4th Floor D’Office Thanh Thai, Dinh Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi.
Phone: 0916-000-326
Email: info@hubport.vn
Website: hubport.vn